Lektiehjælper søges!

Lektiehjælper søges!

Frivillig lektiehjælper!
Er du sygeplejerske eller sygeplejestuderende, så har vi stærkt brug for dig som lektiehjælper til en kvinde med anden etnisk herkomst, der læser til sygeplejeske.
Har du lyst og mod til at være hendes livline og hjælpe hende med studiet, så kontakt:
Else Tranberg, mobil 4052 6809
eller
Barbara Day, mobil 4042 0161.