Besøgstjenesten

Besøgsvenner

Afdelingens besøgstjeneste formidler besøgsvenner til borgere, fortrinsvis bosat i Hinnerup - Søften - Foldby - området.

Vi finder besøgsvenner til såvel folk i eget hjem som til borgere, der bor på plejehjem eller anden institution. De enkelte aftaler selv indhold og omfang for deres samvær.

Besøgstjenesten handler mest om én til én besøg i hjemmet, men der kan også være tale om små gåture.

For beboere i beskyttede boliger i Hinnerup har vi som supplement en café med en ugentlig åbningsdag, læs nærmere her

Røde Kors arrangerer en årlig udflugtsdag og en efterårsfest for alle besøgsmodtagere og deres besøgsvenner.

I samarbejde med Ældresagen afholder vi hvert efterår en kursusdag for alle vore frivillige i besøgstjenesten.

 

Se video med erfaringer fra en besøgsven.

Kontakt

Kathrine Dige Fihl

Mobil 6126 0129

kathrinedige@gmail.com