Integration

Er du ny i Favrskov? Vi vil gerne mødes med dig

Nedenfor kan du læse om vores forskellige aktiviteter for nyankomne borgere i Hadsten-Hinnerup området.

Kontaktfamilie - "Venner viser vej"

Vi har i Røde Kors som mål, at alle flygtninge får tilbudt en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter til kommunen. Vi samarbejder med Dansk Flygtningehjælp om projektet. 

Røde Kors sørger for at matche flygtning-familie med en lokal, dansk familie. Eller man matcher en enlig flygtning med en lokal frivillig. Flygtninge og familievenner aftaler, hvor ofte de mødes, men gerne jævnligt, så man får opbygget en god relation.

Hvad kan kontaktfamilien / den frivillige hjælpe med? Det kan være stort som småt. Fra NemID til den første cykeltur i området. De frivillige kan hjælpe med praktiske ting, eksempelvis at oversætte breve fra myndighederne, men man kan også lave mad sammen eller tage på udflugter i lokalområdet.

Den frivillige kan også hjælpe med kontakt til fodboldklubben, til spejderne eller andre lokale fællesskaber.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Barbara Day

Mobil 4042 0161

barbara.noel.day@gmail.com

 

Cykelværksted

Der er mulighed for at man kan komme og reparere sin egen cykel, og man kan også få hjælp til at reparere den. Mangler man en cykel, kan man få en cykel, som en anden har doneret. Frivillige og flygtninge hjælper hinanden med at sætte cyklerne i stand.

Kontakt

Leif Ravn

Mobil: 6166 6416

leravn@gmail.com

Kvindegruppe

Gruppen er for kvinder i Hinnerup med flygtningebaggrund. Den mødes ca. 1 gang om måneden om aftenen. Vi mødes for at skabe netværk, lave fælles aktiviteter og tage emner op, som har fælles interesse.

Mødested:

Jernbanegade 1, 1. sal, 8382 Hinnerup.

 

Kontakt

Else Tranberg,
elsetranberg95@gmail.com, tlf. 4052 6809

Barbara Day,
barbara.noel.day@gmail.com, tlf. 4042 0161

Elsebeth Bøgh
elsebeth@fam-boegh.dk, tlf. 4010 0451

Lektiecafé

I lektiecaféen hjælper Røde Kors frivillige både børn, unge og voksne med lektierne. Vi hjælper børn med skole-lektier og vi hjælper unge under uddannelse samt voksne, som går på sprogskole.

Vi har lektiecafé 2 steder:

Hinnerup hver tirsdag kl. 16.00-17.30, Jernbanegade 1, 1. sal, 8382 Hinnerup. Dertil kan der laves individuelle aftaler med Ingrid Degn.

Hadsten holder lukket indtil sommerferien 2023.

Kontakt

Hadsten

Else Tranberg, elsetranberg95@gmail.com
mobil 4052 6809

Barbara Day, barbara.noel.day@gmail.com
mobil 4042 0161

Hinnerup

Ingrid Degn, ingriddegn48i@gmail.com
mobil 2372 9811  

Åben Rådgivning for flygtninge

Er du flygtning i Favrskov og har du brug for rådgivning eller hjælp til f. eks. at udfylde en ansøgning eller lignende, så er du velkommen i vores åbne rådgivning for flygtninge.

Vi mødes hver torsdag fra 14.30 til 16.30 i Jobcentret, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten.

Kontakt

Steen Thomasen

Mobil: 20 68 58 03

Mail: steenthomasen@yahoo.com