Integration

Er du ny i Favrskov? Vi vil gerne mødes med dig

Nedenfor kan du læse om vores forskellige aktiviteter for nyankomne borgere i Hadsten-Hinnerup området.

Kontaktfamilie - "Venner viser vej"

Vi har i Røde Kors som mål, at alle flygtninge får tilbudt en frivillig ven eller familie, når de får opholdstilladelse og flytter til kommunen. Vi samarbejder med Dansk Flygtningehjælp om projektet. 

Røde Kors sørger for at matche flygtning-familie med en lokal, dansk familie. Eller man matcher en enlig flygtning med en lokal frivillig. Flygtninge og familievenner aftaler, hvor ofte de mødes, men gerne jævnligt, så man får opbygget en god relation.

Hvad kan kontaktfamilien / den frivillige hjælpe med? Det kan være stort som småt. Fra NemID til den første cykeltur i området. De frivillige kan hjælpe med praktiske ting, eksempelvis at oversætte breve fra myndighederne, men man kan også lave mad sammen eller tage på udflugter i lokalområdet.

Den frivillige kan også hjælpe med kontakt til fodboldklubben, til spejderne eller andre lokale fællesskaber.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Barbara Day

Mobil 4042 0161

barbara.noel.day@gmail.com

 

Cykelværksted

Der er mulighed for at man kan komme og reparere sin egen cykel, og man kan også få hjælp til at reparere den. Mangler man en cykel, kan man få en cykel, som en anden har doneret. Frivillige og flygtninge hjælper hinanden med at sætte cyklerne i stand.

Kontakt

Leif Ravn

Mobil: 6166 6416

leravn@gmail.com

Kvindegruppe

Gruppen er for kvinder i Hinnerup med flygtningebaggrund. Den mødes ca. 1 gang om måneden om aftenen. Vi mødes for at skabe netværk, lave fælles aktiviteter og tage emner op, som har fælles interesse.

Tid og sted:

Hinnerup hver tirsdag kl. 16-17.30, Jernbanegade 1, 1. sal, 8382 Hinnerup.

 

Kontakt

Else Tranberg,
elsetranberg95@gmail.com, tlf. 4052 6809

Barbara Day,
barbara.noel.day@gmail.com, tlf. 4042 0161

Elsebeth Bøgh
elsebeth@fam-boegh.dk, tlf. 4010 0451

Lektiecafé

I lektiecaféen hjælper Røde Kors frivillige både børn, unge og voksne med lektierne. Vi hjælper børn med skole-lektier og vi hjælper unge under uddannelse samt voksne, som går på sprogskole.

Vi har lektiecafé 2 steder:

Hadsten hver mandag kl. 15.00-17.00, Østergade 3, 8370 Hadsten.

Hinnerup hver tirsdag kl. 16.00-17.30, Biblioteket, Skovvej 18, 8382 Hinnerup. Dertil kan der laves individuelle aftaler med Ingrid Degn.

Kontakt

Hadsten

Else Tranberg, elsetranberg95@gmail.com
mobil 4052 6809

Barbara Day, barbara.noel.day@gmail.com
mobil 4042 0161

Hinnerup

Ingrid Degn, ingriddegn48i@gmail.com
mobil 2372 9811  

Barsels-café

Caféen er for kvinder med udenlandsk baggrund, som er på barsel. Eventuelle søskende er også velkomne. I caféen snakker vi om børn og børns udvikling. En sundhedsplejerske deltager den første mandag i hver måned. Der deltager altid frivillige fra Røde Kors.

Tid og sted:

Hadsten hver tirsdag kl. 10.00-12.00 på biblioteket, Evald Tangs Alle 45, 8370 Hadsten. 

Kontakt

Joan Thomsen

Mobil: 2481 5965

joan@lauridsen.org

Fællesspisning

I samarbejde med Hinnerup Menighedspleje arrangerer Røde Kors fællesspisning. Det foregår i Sognegården cirka en gang om måneden, bortset fra 3 måneder om sommeren. Hver familie tager en ret med eller noget frugt eller brød til det fælles bord. Vi kalder det "International spisning", hvor vi inviterer alle interesserede til at komme. Hold øje med opslag på biblioteket og på Facebook.

Kontakt

Elsebeth Bøgh

Mobil: 4010 0451

elsebeth@fam-boegh.dk

Ferielejr - en uge fuld af gode oplevelser

Alle børn og unge har brug for gode oplevelser. Ferielejr er for de børn og unge, der har et særligt behov for en ferieuge fyldt med gode oplevelser. Det kan af være økonomiske, sociale, familiære, psykiske, fysiske eller andre årsager.

Formålet med ferielejr er at skabe et fællesskab, hvor alle deltagere har en værdi præcis som de er - både børn, unge og voksne. Ferielejrenes kerneopgave er at give de deltagende børn og unge en ferieuge fyldt med gode oplevelser, som de ellers ikke ville have fået. Her får ungerne skulderklap, vilde oplevelser og nye venner i overflod – og dét giver minder for livet for alle, der deltager.

Lejrene afholdes i uge 28, 29 og 30

– en enkelt lejr ligger i februar. Ungdommens Røde Kors afholder i alt 23 ferielejre rundt i Danmark.

Har dit barn - eller et du kender - særligt behov for en uges ferielejr og er barnet mellem 7 og 17 år, da kontakt formand for Røde Kors Hadsten-Hinnerup Margit S. Larsen, 20 42 00 53, msllyd@gmail.com

Kontakt

Margit S. Larsen

Mobil: 2042 0053

msllyd@gmail.com

Flygtninge søger hjælp

Onsdagscafeen fra LærDansk-sprogskolen er genopstået!

Efter en lang corona-pause åbner Røde Kors en efterfølger til de seneste års ”Onsdagscafé” fra sprogskolen LærDansk. Skolen lukkede ved udgangen af 2020.

Derfor åbner vi på et nyt sted og under et nyt navn: ”Flygtninge søger hjælp”.

Vi bestræber os på at have åbent hver torsdag fra 14:30 - 16:30.

Kontakt

Niels Karsten Thorhauge

Mobil 53 66 82 44

Mail nkthorhauge@gmail.com