Vågetjenesten i Hadsten og Hinnerup

Vågetjenesten i Favrskov er et samarbejde mellem Ældre Sagen og Røde Kors i Favrskov, og vi dækker private hjem og plejehjem.

Vores fælles mål er, at ingen skal dø uønsket alene!

Vågetjenesten tilbyder:

· At skabe nærvær, at trøste og berolige, at aflaste de pårørende eller at erstatte mangel på pårørende.

De frivillige i vågetjenesten:

· Har erfaring med og viden om døende, bærer ID-kort, har tavshedspligt og er forsikrede gennem enten Ældre Sagen eller Røde Kors.

Bestilling af vågere sker gennem det lokale plejepersonale!

 

Kontaktinformation:

Plejedistrikt Øst, Hinnerup-området
v/ Ældre Sagen

Birgitte Eibye
Mail: b.eibye@dukamail.dk
Mobil: 6138 0587

Plejedistrikt Øst, Hadsten-området
v/ Røde Kors

Aktivitetsleder for vågetjenesten i Hadsten
Elisabeth Madsen
Mail: elisabeth.madsen22@gmail.com
Mobil: 4291 3390