Ældrecafé, Hinnerup

Velkommen til Røde Kors ældre-caféen i Fredensgade

Røde Kors vil gerne give jer beboere i de beskyttede boliger i Fredensgade og Østergade et tilbud om fællesskab/samvær i jeres boligområde, for at knytte kontakter og forebygge ensomhed i dagligdagen/alderdommen.
Cafeen drives af lokale Røde Kors frivillige.

Tidspunkt: Hver onsdag fra kl. 14.00 til ca. 16.00

Røde Kors frivillige serverer kaffe med kage i cafeen. Serveringen suppleres med fællessang, frokoster til højtider, banko, oplæsning/underholdning og udflugter.

I skal ikke tilmelde jer, men kan blot møde op. Kaffebordet koster 10 kr. pr. person.

Røde Kors inviterer til en gratis årlig sommerudflugt og en gratis efterårsfest med spisning. Hertil kommer en udflugt bevilget af Boligkontoret - gennemført af Røde Kors.
Vi vil meget gerne, at I hjælper hinanden med at komme til caféen og hjem igen. Røde Kors frivillige medvirker ikke ved afhentning af beboerne eller ved toiletbesøg, spisning, medicingivning og lignende.
De frivillige har tavshedspligt.

 

Kontakt

Annemarie Jensen

Mobil 4217 2545

duevej@gmail.com