Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Sikke en generalforsamling!

Mere end 50 frivillige og medlemmer var mødt op den 28. februar 2019 til Røde Kors Hadsten-Hinnerups generalforsamling.

Erling blev valgt som dirigent og styrede mødet med fast og venlig hånd! Formanden, Margit, aflagde beretning, og det er jo ikke småting, der foregår i Røde Kors Hadsten-Hinnerup! Regnskabet blev fremlagt og godkendt, hvorefter vores næstformand, Else, berettede om sin studietur til Kenya – hold da op, for nogle forhold, de mennesker lever under! Der blev uddelt årsnåle og frivillig-til-frivillig prisen, ligesom vi fik sagt et helhjertet TAK til butikspersonalet og butikslederne. Og endelig blev der valgt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Fantastisk arrangement – og fantastisk stemning! Hvis du ikke var med, så overvej det næste år!

Efter selve generalforsamlingen var Røde Kors Hadsten-Hinnerup vært ved et lille traktement og snakken gik livligt ved bordene. En helt igennem vidunderlig aften!