Mellemrummet

Mellemrummet

Mellemrummet - Favrskovs nye cafe, hvor jobsøgende og sygemeldte mødes. 

Mellemrummet har eksisteret siden maj 2022, og en gruppe på 4-8 personer har siden opstart benyttet sig af tilbuddet og er så glade for det nye uformelle mødested, at de håber, at flere vil være med.

I Mellemrummet er samvær med andre, der forstår en og har lignende erfaringer, det primære trækplaster.

Initiativtageren Mette Dal Hasager fortæller, at det er dejligt at opleve, hvordan forskellige mennesker med forskellig alder, baggrund og interesser kan mødes og gerne vil dele og sparre med hinanden. Hun oplever et særligt fortroligt rum og et tilhørsforhold, som er unikt i forhold til kommunens og A-kassernes tilbud til målgruppen. En af deltagerne supplerer: “Mellemrummet er en god måde at starte ugen på og bidrager til, at jeg isolerer mig mindre derhjemme og har det bedre. Vi er hinandens nærmeste kollegaer og går fra møderne med smil på læben og fornyet energi”.

Det “kollegiale” fællesskab er for de fleste ledige eller sygemeldte svært at opnå andre steder i dagtimerne, når man af forskellige årsager pt. er udenfor arbejdsmarkedet.

Lokalsamfundet bakker op.

Lokalsamfundet har vist stor interesse for Mellemrummet. Coach Lise Kirketerp har besøgt Mellemrummet i flere omgange og deltager igen mandag den 15 august 2022, hvor hun hjælper med at afklare, hvad deltagerne drømmer om og med at sætte ord på deres kompetencer. Lise er meget empatisk, giver vished og ny appetit på jobsøgningen.

Hadsten Motion samarbejder også med Mellemrummet og vil som et forsøg tilbyde lukket, gratis holdtræning en gang pr. måned.

Mellemrummet er drevet af frivillige kræfter og i samarbejde med Røde Kors. Vi mødes hver mandag i Cafe Snakbars lokaler, kl.10-12. Se mere om de forskellige aktiviteter i Mellemrummets Facebook gruppe ‘Mellemrummet’.